5.1 מבוא

104 חלק שני “The language of the Act made no exceptions for projects like Tellico that were well under way when Congress passed the act” . חברי קונגרס והסנאט, ובראשם שני חברים מרכזיים שאחד מהם היה הווארד בייקר ( לימים ראש מינהל הסגל במימשל רייגן ) , יזמו תיקון בחוק, שלאחר דיונים וויכוחים מרים הסתיים בניצחון למצדדי הסכר . בדיון המכריע אמר בייקר שייצג את מדינת טנסי : Mr . President, the awful beast is back . The Tennessee snail darter, the bane of my existence, the nemesis of my golden years, the bold perverter of the Endangered Species Act is back . He is still insisting that the Tellico Dam on the Little Tennessee River, a dam that is now 99 % complete, be destroyed . In the midst of a national energy crisis, the snail darter demands that we scuttle a project that would produce 200 million kilowatt hours of hydroelectric power and save an estimated 15 million gallons of oil . Although other residences have been found in which he can thrive serenely, the snail darter stubbornly insists ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ