נספח: המודל הביו־כלכלי של ניהול משאבים מתחדשים והתנאים להכחדה

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 95 המרבי שלו ( Maximum Sustainable Yield ) . קצב הצמיחה המרבי בנקודה זאת מוגדר בגרף כ- Gmsy . שיעור ריבוי G Gmsy ( s ) SkSmsy רמת המלאי - S איור 6 . 4 : מספר הפריטים ושיעור הריבוי S ) . מתחת לרמת הסף איור 7 . 4 דומה לאיור 6 . 4 רק שכאן נוספה רמת סף ( t Threshold level ( ) המין ייכחד באופן טבעי . בארה"ב, אם מינים מגיעים קרוב לרמה זו הם נכנסים לרשימת המינים המוגנים תחת החוק שנקרא Endangered Species Act . שיעור ריבוי G SkSt רמת Sיאלמה איור 7 . 4 : רמת הסף 96 חלק שני מדוע יש בכלל רמת סף למינים ? מדוע לא להניח שמספיק זוג הורים כדי שייוולדו צאצאים ? התשובה היא שמספר נמוך מדי של זכרים ונקבות איננו מספיק וזאת מסיבות שקשורות באקולוגיה התנהגותית — קשיים במציאת בן זוג מתאים לרבייה, תמותה לא טבעית של פרטים לפני גיל הפוריות ועוד . פונקציית הייצור של דיג יכולה להיכתב כך : ) H = H ( E, S . כלומר, היקף הדיג H הוא פונקציה של שני גורמי ייצור — מאמץ ( נניח מספר רשתות דיג ) — E , ומלאי הדגים — S — והקשר בין כל אחד מהם למספר הדגים הנתפס חיובי . נדגים זאת עבור כל אחד בנפרד . איור ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ