4.6 משאבי טבע משותפים

86 חלק שני בעיית משאבי הטבע המשותפים בולטת בסיפור הביזון האמריקאי . בהיסטוריה המוקדמת של ארה"ב, לפני כיבוש היבשת על ידי המתיישבים, היו עשרות מיליונים של פריטי ביזון בשטחים הפתוחים . המתיישבים החדשים בצפון אמריקה, שפלשו מערבה, צדו את הביזון לשם שימוש בבשרו כמזון ובפרוותו כלבוש, ועשו זאת באופן אגרסיבי, לא מבוקר, לא מתואם ולא יעיל . עם השנים גדלה אוכלוסיית המתיישבים ועמה הצורך במזון, ומשכך התרבו הציידים ; אלה צדו כ- 50 מיליון פריטים במשך השנים ובתוך כך צמצמו את אוכלוסייתם מעשרות מיליונים למאות בלבד, מה שכמעט הביא להכחדה מוחלטת . כפי שהוזכר לעיל, משאבי טבע משותפים מאופיינים בכך שהכניסה אליהם והשימוש בהם אינם מוגבלים, והדוגמאות לכך רבות . הרי אחדות מהן : דיג באגמים או בים הפתוח שעלול לפגוע ובריבוי הדגים . • שטחי מרעה משותפים שעלולים להיפגע משימוש יתר . • שאיבת מים לא מבוקרת על ידי חקלאים מבאר משותפת, שמקטינה את • כמות המים . לפני שנמשיך נציין כי האתגר שבניהול משאבי טבע משותפים אינו חדש . 2 הדגימה בעבודותיה אודות מושג "נחלת הכלל" כיצד אלינור אוסטרום קהילות מקומיות הצליחו לנהל משאבים ציבוריים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ