4.5 מוצרים ציבוריים

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 81 מגדלור המספק הגנה לכל הספינות בנתיב • הגנה וביטחון צבאי המסופקים לכלל תושבי מדינה • תאורת רחוב המסופקת באופן חופשי לכל העוברים ושבים • אוויר נקי • מוצרי טבע וסביבה הפתוחים לכלל • 1 . 5 . 4 קטגוריות שונות של מוצרים על פי יריבות ובלבדיות על מנת להבין טוב יותר את מושג המוצרים הציבוריים נחלק את המוצרים בכלל לקטגוריות שונות, בהתאם למאבק בין בני אדם על השימוש בהם ובהתאם למידת הבלבדיות שלהם ( טבלה 1 . 4 ) מוצר בלבדימוצר שאינו בלבדי מוצר משותף מוצר יריבי מוצר פרטי שדות דיג, מאגר עצים מכונית, מזון, בית מגורים מוצר ציבורי מוצר ללא יריבות אוויר נקי, ביטחון לאומי, מוצר מועדון טלוויזיה בשידור חופשי בית קולנוע, טלוויזיה בתשלום טבלה 1 . 4 : דירוג מוצרים ציבוריים בצירוף דוגמאות כפי שהוסבר לעיל, מוצרים ציבוריים הם מוצרים שאינם בלבדיים, היינו כולם יכולים להשתמש בהם והם אינם מתכלים . מכאן, שימוש שעושה פרט אחד במוצר אינו פוגע באפשרויות השימוש של פרטים אחרים ואינו גורע מאיכות השימוש . בנוסף, מוצרים אלה, למשל אוויר או ביטחון לאומי, אינם ניתנים להגבלה או לחלוקה . מוצרים ציבוריים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ