4.4 נטל עודף

כלים יישומיים בכלכלת סביבה 77 כדי לחשב את הרווחה החברתית ללא התחשבות בהשפעות חיצוניות נתבונן ראשית במשולש עודף הצרכן ( Z A Ppc ) ומשולש עודף היצרן ( A Ppc ונקודת האפס — ראשית הצירים ) . עם זאת, ישנו גם צד שלישי שנפגע מקיום העלויות החיצוניות, ובמילים אחרות — ההפרש בין עקומת העלות החברתית Q , או השטח הכלוא בין ראשית הצירים לפרטית עד רמת הייצור השוקית, PC ונקודות E-ו A . רווחה חברתית לוקחת בחשבון את הנזקים לסביבה ולכן נקודת שיווי המשקל הרלוונטית היא B . עודף הצרכן מגולם על ידי הטרפז ( Z B C Ppc ) וממנו יש להפחית את הנזק לסביבה, הוא המלבן הכלוא בין קווי המחיר ( Ppc Psc ) ונקודות C-ו B , ואת משולש עודף היצרן הכלוא בין נקודות CPpc ונקודת ראשית הצירים . הפרש השטחים הוא בדיוק הנטל העודף על החברה שנוצר כתוצאה מחוסר התחשבות בהשפעות החיצוניות השליליות . שאלה לדוגמה ( פתרון גרפי של התרגיל מוצג באיור 4 . 4 ) : הביקוש לחשמל במשק מסוים מגולם על ידי Q = 50 - P , זאת כאשר : Q — כמות החשמל המבוקשת במגה-ואט / שעה P — מחיר החשמל למגה-ואט / שעה עלות אספקת חשמל היא 20 שקלים למגה-ואט / שעה . ייצור חשמל גורם ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ