4.1 כשלי שוק כמקור לבעיות הסביבה

70 חלק שני 1 קיומם של כשלי שוק מעין אלו הובילו זה מכבר כלכלנים כמו קנת' ארו לטעון, כי לעתים השוק פשוט לא מקצה משאבים בצורה יעילה . כלכלנים ראו כשלים מסוג זה בתור גורם הפוגע במנגנון השוק והצדיקו התערבות ממשלתית חיצונית לתיקונם . ישנם רבים הנוטים לחשוב שבכלכלה המודרנית אין כל מקום להתערבות ממשלתית ש"מפריעה לשוק החופשי", אך גם אלו הנוקטים בגישה זו מבינים שהכלכלה הניאו-קלאסית מכירה בכשלי השוק ואף מחייבת את הממשלות לפעול באופן פרו אקטיבי על מנת לצמצמם . אלה שלושה מבין כשלי השוק הרלוונטיים ביותר לבעיות סביבתיות : השפעות חיצוניות • משאבים משותפים • מוצרים ציבוריים • בנוסף, קיימים כשלי שוק אחרים שאינם אופייניים דווקא למשאבי טבע וסביבה, אם כי הם בהחלט משפיעים גם על נושאים סביבתיים . בין אלה נמצאים : מונופול • מחסור באינפורמציה / אסימטריה במידע • צדק חלוקתי • כשלי שוק מונעים מהחברה למצות את הפוטנציאל הגלום בה וגורמים לשימוש בלתי יעיל במשאבים העומדים לרשותה, ולפיכך הגברת היעילות מחייבת התערבות ממשלתית . סוגי ההתערבות הקיימים ( שיידונו בחלק הרביעי של הספר ) כוללים בין היתר מסים, סובסידיות ורגולציה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ