נספח: חשיבות הקמירות בנוגע לרמת הזיהום היעילה

64 חלק ראשון שקלים % 30 הפחתת הזיהום ) % ( איור 10 . 3 : תועלת שולית של הפחתת זיהום האיור הנוכחי נגזר ישירות מקודמו ; עד % 30 הפחתה לא נגרמת כלל תועלת ולכן גם התועלת השולית עומדת על אפס, ומ- % 30 ומעלה התועלת השולית 13 חיובית ומתחילה לפחות עם הרחבת ההפחתות . כדי לענות על השאלה מהי רמת ההפחתה היעילה ביותר נצטרך להוסיף לאיור האחרון גם את עקומת עלות ההפחתות השולית . ואולם, כאן נחלק את המקרה לשלושה תתי מקרים . עלות ותועלת שוליות ) בשקלים ( עלות שולית של הפחתת זיהום תועלת שולית של הפחתת זיהום % 30 הפחתת הזיהום ( % ) איור 11 . 3 : רמת הפחתה יעילה — מקרה א' 13 למעשה התועלת השולית היא הנגזרת המתמטית של התועלת הכוללת, או השיפוע של עקומת התועלת הכוללת . מבוא וכלים בסיסיים 65 בשלושת תתי המקרים עקומת הפחתת הזיהום השולית עולה משמאל לימין וההבדל ביניהם נמצא בנקודת החיתוך של עקומות התועלת והעלות השוליות . מקרה א' הוא המקרה הקלאסי שבו העלות השולית עולה משמאל לימין ואילו התועלת השולית יורדת משמאל לימין, מה שמביא לנקודת חיתוך . רמת ההפחתות היעילה קיימת אפוא באותה נקודה . מקרה ב' דומה לקודמו למעט העובדה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ