3.5 הפחתת זיהום יעילה במקרים שבהם הזיהום תלוי מיקום

מבוא וכלים בסיסיים 61 איור 8 . 3 : זיהום מותנה מיקום שבו מקורות הזיהום ( F ) נמצאים במרחקים שונים מהרצפטורים הרגישים אליהם ( C ) העיגולים המסומנים F-ב באיור 8 . 3 מייצגים את מקורות הפליטה של מזהמים לאוויר ואילו המלבנים המסומנים C-ב — את הרצפטורים בערים שונות, כשמה שאנו מעוניינים להבין הוא ריכוז הזיהום בערים . אם הזיהום מתפלג באופן אחיד, מה שצריך להילקח בחשבון הוא מקדם המעבר שבין מקור הזיהום לנקודה שבה אנו מתעניינים ברמת הזיהום . ניתן לרשום זאת כך : A = T×E A מייצג ריכוז, E מייצג פליטות ואילו T מייצג מקדם שעשוי להשתנות ממזהם אחד לאחר בהתאם למידת פיזורו באוויר . להלן דוגמה מספרית : נניח שהתועלת מזיהום נתונה על ידי : B = 300 E - 0 . 6 E2 נדגיש כי התועלת ניתנת במונחי פליטות אולם ברור שהיא לא נובעת מפליטות אלא מהמוצר שמופק כאשר תוצר הלוואי הוא פליטות . עוד נניח, שפונקציית הנזק נתונה על ידי : D = 0 . 3 A2 , ולבסוף — שפונקציית ההמרה מפליטות לריכוזי זיהום נתונה על ידי : A = 3 E . כעת, כדי שנוכל למצוא את הנקודה היעילה עלינו להשוות תועלת שולית לעלות שולית, והפעם נפתור זאת מתמטית ולא גרפית . התוע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ