3.4 הפחתת זיהום יעילה במקרים שבהם מלאי הזיהום מצטבר