3.3 רמת זיהום יעילה בסוגים שונים של נזק סביבתי

58 חלק ראשון כאן היא מתבצעת בקצב מתגבר . משמעות הדבר היא שככל שרמת הזיהום עולה כך גובר קצב עלייתו של הנזק השולי . עקומה ב' שבאיור מייצגת מקרה של נזק שולי שבו יחידת הזיהום הראשונה כבר גורמת לנזק ניכר . זאת להבדיל ממקרה א', שבו העקומה מתחילה מראשית הצירים והנזק הראשוני שווה אפס . עקומות ג' ו-ד' מייצגות דוגמאות לנזק סביבתי שולי שלו קשר מורכב יותר עם ריכוזי הזיהום . עקומה ג' מדגימה פונקציה מורכבת שהנזק השולי בה עולה תחילה בצורה תלולה, לאחר מכן פוחת, ומעבר לנקודה מסוימת שוב עולה בתלילות . תופעה שכזו עשויה להתרחש כאשר הנזק ברמות זיהום נמוכות משתחרר רק בקרב אוכלוסיות רגישות כמו ילדים וקשישים . לאחר מכן, עליית הנזק נשארת מתונה עד לנקודה שבה האוכלוסייה הכללית מתחילה להיפגע . עקומה ד' של האיור מייצגת מקרה שבו הזיהום מתחיל להתפשט לאחר רמת סף מסוימת אך הנזק מתחיל לתת אותותיו רק מנקודת זיהום מסוימת . מה שחשוב להבין כאן הוא שמיקום עקומות הנזק השולי וצורתן יכולים להשפיע על רמת ההפחתה היעילה . נדגים זאת תוך התבוננות בעקומה א' שבאיור 5 . 3 שממנה ניתן לבנות שלושה תרחישים שונים ( איור 6 . 3 ) : ) א ( ) ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ