3.2 רמת זיהום יעילה עבור מזהם מקומי שאינו מצטבר

מבוא וכלים בסיסיים 55 עקומה ) D ( Poll מייצגת את הנזק הסביבתי מהפעילות . ההסבר לצורתה של עקומת התועלת הוא ש"התועלת השולית" המופקת ממוצר כלשהו פוחתת ככל שמייצרים יותר ממנו . ההסבר לשיפוע עקומת הנזק הכוללת הוא שהנזק השולי עולה ככל שהזיהום גובר . איור 3 . 3ב מתווה את עקומות העלות והתועלת השוליות של הפעילות הכלכלית . נזק ) D ( Poll 3 . 3 א תועלת ) B ( Poll D ( poll ) B ( poll ) רווח נקי מקסימלי Poll יחידות זיהום 3 . 3 ב MD MB Poll יחידות זיהום * Poll איורים 3 . 3א ו- 3 . 3ב : תועלת ועלות כוללות ( א ) ושוליות ( ב ) כדרך לקביעת רמת זיהום יעילה כפי שלמדנו בפרק ,2 רמת הפעילות היעילה היא זו שממקסמת את התועלת הנקייה שצומחת מהפעילות ומיקומה נמצא בנקודת החיתוך של שתי העקומות ב- 3 . 3ב . באיור 3 . 3א ניתן לראות כי התועלת הנקייה ממוקסמת בנקודת 56 חלק ראשון החיתוך . יתרה מכך, רמת הפעילות הכלכלית היעילה, * Poll , מאופיינת בהפרש הגדול ביותר שבין שתי העקומות הכוללות — תועלת כוללת ועלות כוללת . על מנת להסביר את ההיגיון בכך שהיעילות המרבית מושגת בנקודה זו נתמקד בהבנת הסיבה לכך שהתזוזות מרמת הפעילות היעילה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ