3.1 מבוא

52 חלק ראשון מוצרים C 2 C 1 E E 1 2 איכות סביבה איור 1 . 3 : עקומת תמורה בין מוצרי שוק ואיכות סביבה — היבט סטטי היכן אנו כחברה נרצה להיות על גבי העקומה ? למעשה, כפי שלמדנו בפרק הקודם, כל אחת מהנקודות לגיטימית מבחינת יעילות ההקצאה והתשובה לשאלת המיקום נגזרת מההעדפות החברתיות שעליהן נלמד בהרחבה בהמשך . חברה שמעוניינת בפחות מוצרי שוק וביותר C ) , ואילו E , 1 איכות סביבה תתמקם בנקודה המתוארת על ידי הקואורדינטות ( 1 חברה שמעוניינת בפחות איכות סביבה וביותר מוצרי שוק תתמקם בנקודה C ) . E , 2 המתוארת על ידי הקואורדינטות ( 2 דרך נוספת לחשוב על התחלופה היא התמקדות בהיבט הדינמי של תזוזת העקומה . אם נחשוב על הנקודה שבה נרצה להתמקם על עקומת התמורה כבר היום, הדבר ישקף את מיקום העקומה בעתיד . לדוגמה, פגיעה באיכות הסביבה בהווה תגרום לכך ש- % 100 ממה שניתן להשיג היום לא יהיה ניתן להשיג בעתיד . משמעות הדבר היא שבעוד שבעים שנה למשל הילדים של נכדינו יצטרכו לעמוד בפני מציאות שחלקה הוכתב על ידינו, לטוב ולרע . נושא זה יורחב בחלקו האחרון של הספר אולם לעת עתה ניתן להסתכל על האיור הבא . מבוא וכלים בסיסיים 53 מו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ