2.8 עודף היצרן, עודף הצרכן ורווחה חברתית

48 חלק ראשון תועלת שולית / עלות 10 ) 5 ; 5 ( R S / MC8 6 4 D / MB2 0 12345678901 קילומטרים משומרים איור 9 . 2 : שיווי משקל ועודף הצרכן 2 . 8 . 2 עודף היצרן למדנו כי יצרן מוכן לייצר ולמכור את יחידת המוצר הראשונה בסכום נמוך שמייצג את עלויות הייצור שלה, וכי הסכום הולך וגדל עם הגידול בכמות היחידות . עוד למדנו, כי שעה שיש שיווי משקל בין המחיר שהצרכנים מוכנים לשלם עבור מוצר ובין המחיר שבו היצרנים מוכנים למכור אותו, נוצר גם שיווי משקל יעיל בשוק . היצרנים זוכים לעודף כתוצאה מההפרש בין מה שהם מקבלים לבין הוצאותיהם בפועל . ההפרש שמייצג עודף זה מוצג בדוגמה שבאיור 10 . 2 ונקרא "עודף היצרן" . מבוא וכלים בסיסיים 49 תועלת שולית / עלות 10 ) 5 ; 5 ( R S / MC8 6 4 D / MB2 0 12345678901 קילומטר משומרים איור 10 . 2 : שיווי משקל ועודף היצרן בדוגמה נראית נכונות היצרנים לשקם את הקילומטר הראשון במחיר עשרה שקלים, בעוד שיווי משקל נוצר בקילומטר החמישי במחיר של חמישה שקלים . עודף היצרן במקרה זה הוא השטח המודגש — 5 . 12 שקלים . 3 . 8 . 2 רווחה חברתית הגדרה : הרווחה החברתית היא חיבור של עודף היצרנים ועודף הצרכנים ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ