2.7 שיווי משקל בשוק והקשר ליעילות כלכלית

מבוא וכלים בסיסיים 45 אולם לשיווי משקל שוקי יש משמעות חשובה אשר קשורה למה שקרוי "יעילות כלכלית" . בכדי להבין את המשמעות של יעילות נדון בדוגמת שיקום הנחל אשר מובאת להלן . דוגמה לקריטריון היעילות : שיקום נחל איור 8 . 2 מתאר את עקומות הביקוש וההיצע של שיקום נחל ( או כפי שהגדרנו קודם לכן, עקומות תועלת שולית ועלות שולית ) ; עקומת הביקוש ( או התועלת השולית ) של שיקום הנחל יורדת משמאל לימין . נתייחס לנחל כאל מוצר כלכלי רגיל . כפי שראינו בדיון על עקומת הביקוש, התועלת משיקום הקילומטר הראשון של הנחל גבוהה יותר מתועלת השיקום של השני וכך הלאה . לעומת זאת, עקומת ההיצע ( או עקומת העלות השולית ) עולה משמאל לימין, היינו שיקום הקילומטר הראשון הוא הזול ביותר, שיקום הקילומטר השני יקר ממנו וכן הלאה . נניח שהתבקשנו לבדוק את הכדאיות הכלכלית של שימור ארבעה קילומטרים . מה יהיו ממצאינו ? על סמך מה שלמדנו עד כה ניתן לראות שהתשובה חיובית, זאת מאחר שהתכנית נעשית כדאית אם התועלת הצומחת משימור גדולה מעלותו . באיור, התועלת נתונה על ידי השטח מתחת לעקומת הביקוש D ואילו העלות נתונה על ידי השטח מתחת לעקומת ההיצע S . שטח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ