2.6 מדידת עלויות באמצעות עקומת היצע

מבוא וכלים בסיסיים 41 עולה, שלפיה היצרן מגדיל את היקף המוצרים שהוא מייצר ומציע בהתאם לעליית מחירם . הגורמים שמרכיבים את פונקציית ההיצע הם מחירי גורמי הייצור, חומרי הגלם, טכנולוגיית הייצור ומחיר המוצר . הטכנולוגיה ומחיר גורמי הייצור הם נתונים קבועים וידועים בטווח הזמן הקצר, כאשר העקומה מתארת רק מצבים שבהם מחיר המוצר משתנה . יתרה מכך, פונקציית ההיצע עצמה נובעת ישירות מפונקציית העלות השולית, היינו העלות הנוספת של ייצור כל יחידה נוספת . היצרן מייצר את יחידת המוצר הבאה שלו רק בתנאי שיקבל מחיר שיכסה לפחות את העלות השולית של ייצור אותה יחידה . ההיגיון באומדן עלויות דומה לזה של אומדן תועלות, ולמעשה ניתן לצייר עקומת עלות לייצור יחידה נוספת ( שולית ) על אותה מערכת צירים שהייתה בשימוש לציור עקומת הביקוש . כיצד בעצם נקבע ההיקף המיוצר ? 10 הנחה שמתקיימת כמעט תמיד היא שעלויות הייצור הולכות ועולות עם הגידול בייצור . זה נכון גם לעלות הייצור של כל יחידה נוספת ( כפי שצוין קודם לכן בהסבר על עלות שולית ) וכמובן לעלות הכוללת . כך לדוגמה, עלות ייצור היחידה התשיעית תהיה גבוהה מעלות ייצורה של השמינית . את תופ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ