2.5 מדידת תועלות באמצעות עקומת ביקוש

מבוא וכלים בסיסיים 39 אף שלא קשה להבין את הקשר ההפוך מבחינת הצרכן בין מחיר לכמות מבוקשת, ישנו הסבר אלטרנטיבי חשוב לא פחות . נטייתה היורדת של פונקציית הביקוש ניתנת להסבר בכך שהיא למעשה ביטוי לפונקציית התועלת השולית של הצרכן מהמוצר . היות שתועלת זו הולכת ופוחתת ככל שהוא רוכש יותר יחידות מן המוצר, והיות שהצרכן הרציונלי לעולם לא יוציא על מוצר סכום גבוה משווי התועלת שתופק ממנו, הרי שניתן להסיק כי הצרכן ירכוש יחידות מוצר כל עוד התועלת שתניב לו יחידת מוצר נוספת תעלה על הסכום ששולם עבורה, כלומר המחיר . עקומת הביקוש של הצרכן היא אוסף כל הנקודות שמייצגות צירופי מחיר- כמות, שמעבר להן הצרכן לא ייאות לרכוש עוד . היות שפונקציית הביקוש היא פונקציית התועלת השולית של הצרכן, מסקנה חשובה הנובעת מכך היא שניתן "לכמת" תועלות של צרכנים . ככלל, הגורמים העיקריים שמשפיעים על הביקוש הם מחיר המוצר, רמת הכנסתו של הצרכן וטעמיו, מחיר המוצרים התחליפיים ומחיר המוצרים המשלימים . כעת נחזור ונתבונן באיור 5 . 2 : ציר y מבטא את מחיר המוצר P . ציר x מבטא את הכמות המבוקשת מהמוצר . P . A היא הנקודה על העקומה שמראה את כמות המו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ