2.4 כלכלת שוק ותחרות משוכללת

מבוא וכלים בסיסיים 37 ריבוי מוכרים וקונים שכל אחד מהם קטן מכדי להשפיע על התנהגות • השוק בגפו . לכל המוכרים והקונים ישנו מידע מלא על כל המתרחש בשוק . • כל קונה חופשי להתקשר עם כל מוכר ולהפך . • מנקודת מבטם של הקונים, כל היחידות הנמכרות בשוק הומוגניות . • התנהגות רציונלית של המוכרים והקונים . • כניסה ויציאה חופשית של יצרנים מהענף בטווח הארוך . • על פי הכלכלה הניאו-קלאסית, בהתקיים הנחות אלו, השוק יתנהל לפי חוקי הביקוש וההיצע וישאף להגיע לשיווי משקל . מנגנון זה נקרא "היד הנעלמה" ומי שטבע מונח זה היה אדם סמית ( "עושר העמים", 1776 ) שכבר הוזכר כאן . על מצבים הנוגדים את ההנחות נדון בהמשך בפרקים הבאים . תיאוריית "היד הנעלמה" של סמית היוותה בסיס לתיאוריות של הכלכלה הקלאסית ושל הכלכלה הניאו-קלאסית . על פי תפיסה כלכלית זו, המניע העיקרי של אדם הוא רווח כספי ; זאת ועוד, לפי תיאוריות שפותחו על יסוד התפיסה, אדם פועל באופן רציונלי ונהנה ממידע מושלם אודות המצב בשוק, זאת כאשר מטרתו היחידה היא מקסום הרווח הכספי שלו או תועלתו . התייצבותו של השוק במצב של שיווי משקל היא תוצאת תהליך שמונע בידי כוחות השוק ללא...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ