2.2 עקומת התמורה ועקומת האדישות

מבוא וכלים בסיסיים 29 שי בי את צירוף על עקומת התמורה על צר צירוף הנמצא מתחת לעקומת התמורה שולחנות צר צירוף הנמצא מעל לעקומת התמורה 2 1 0501כיסאות איור 1 . 2 : עקומת התמורה למשק המייצרת שולחנות וכיסאות הגרף מציג משק המייצר שני מוצרים בלבד — כיסאות ושולחנות . כל נקודה במרחב מתארת שילוב של השניים, וניתן לחלקו לשלושה תתי מרחב . כל צירוף מתחת לעקומה אינו יעיל, שכן ניתן לייצר בו אותו שיעור של "יחידות" מקבוצת מוצרים אחת ויותר "יחידות" מהקבוצה השנייה . כל נקודה מעל הגרף אינה אפשרית בגורמי הייצור הקיימים . כל נקודה על הגרף עצמו היא אפוא נקודת ייצור אפשרית שבה אמצעי הייצור של המשק מנוצלים ביעילות . הגדרה : ייצור יעיל הוא מצב שבמסגרתו לא ניתן להגדיל את כמות הייצור של מוצר אחד מבלי להקטין את שיעורו של השני . עקומת התמורה מהווה אוסף של כל הנקודות היעילות בתהליך הייצור . כאן ראוי להדגיש כי עצם העובדה שנקודת ייצור כלשהי מוגדרת כיעילה אינה אומרת הרבה, כיוון שבסך הכול ישנן נקודות יעילות רבות כאלה . כך למעשה כל נקודה על העקומה היא נקודה יעילה על פי הגדרה זו, ולכן חיוני כי יהיו קריטריונים נוספים שיאפשרו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ