1.6 מבנה הספר

26 חלק ראשון בהמשך, פרק 14 בוחן את כלכלת משאבי המים, שבדיוק כמו אוויר נחשב גורם במחסור עם בעיות ייחודיות . החלק השישי של הספר סוקר מגוון נושאים עולמיים . פרק 15 מתעכב על משאב האוכלוסייה . דרך פרק זה ננסה להבין כיצד האוכלוסייה משפיעה על הסביבה ולהפך, וכיצד נושאי סביבה משפיעים על מדיניות של אוכלוסייה מסוימת . פרק 16 סוקר את התחום החדש יחסית של שירותי המערכת האקולוגית כמו גם דרכים שונות להפנמתם במדיניות סביבתית . פרק 17 עוסק בבסיס הכלכלי לניתוח בעיות בעלות ממד של חציית גבולות במדינות ריבוניות . פרק 18 דן בבעיה העולמית הקיצונית ביותר שעמה מתמודד המין האנושי — שינויי האקלים . פרק 19 דן בנושא של פיתוח בר קיימא ובשימוש בשיקולים סביבתיים במדיניות שתכליתה צמיחה כלכלית ורווחה . פרק 20 מהווה כעין יישום של העקרונות הכלולים בפרק 19 במערכת החשבונאות הלאומית . לבסוף, החלק השביעי של הספר מורכב רק משני פרקים . פרק 21 סוקר את הנושאים הסביבתיים בישראל ומתאר את הניסיון לחקור וליישם כלים בכלכלת סביבה בכדי לטפל, לנהל ולפתור נושאים אלו . פרק ,22 "אחרון חביב" וקצר, מסכם את הספר .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ