1.4 סיבות לאופטימיות בנוגע לאיכות הסביבה והטבע

מבוא וכלים בסיסיים 23 ( 1995 Campbell, ) . כפי שצוין, הסיבה המרכזית לכך הייתה שיפור טכנולוגי גדול שחל בטכנולוגיות חיפוש המינרלים השונים . סיבה נוספת הייתה היכולת לעבור למשאבים חלופיים, שהלכה והתפתחה . נושא נוסף הוא תיאוריית "מקלט לזיהום" . על פי התיאוריה, תעשיות עתירות זיהום אמורות לעבור ממדינות שלהן מדיניות סביבה מחמירה לאלה שיותר מקלות בהקשר זה . בדרך כלל מדובר במעבר של תעשיות אל מדינות מתפתחות ממדינות מפותחות ואולם Copeland & Taylor ( 1994 ) הוכיחו כי הנתונים אינם תומכים בהשערה שבבסיס התיאוריה . הציטוט הבא לקוח ממאמרם : There is little convincing evidence to support the pollution - haven hypothesis . While there is evidence of a pollution - haven effect, it is only one of many factors that determine trade patterns, and there is no evidence that it is the dominant factor . משמעות הדבר היא כי ייתכן שיש אפקט כלשהו אך גם אם כן, הרי שהוא נבלע בין גורמים נוספים ולכן השפעתו מוגבלת . לבסוף, אין הוכחה חד משמעית לכך שמדיניות של שמירת טבע וסביבה גורמת לעלייה במספר הבלתי מועסקים . זאת ועוד, מחק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ