רשימת מקורות

מנחם פינקלשטיין 250 גורי חיים "אז אמר השטן" עם השירה והזמן — דפים מאוטוביוגרפיה ספרותית כרך שני 152 ( מוסד ביאליק, תשס"ח ) . גורי חיים "כמה פגישות עם שירתו" אלתרמן ויצירתו 9 ( מנחם דורמן ואהרן קומם עורכים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשמ"ט ) . גורי חיים "שירה וזמן במצב הישראלי" סדן ה 28 ( תשס"ב ) . גנז חיים "ימין ושמאל : אי-ציות אידיאולוגי בישראל" אלפיים 27 , 9 ( תשס"ד ) . דון-יחיא אליעזר "דת וטרור פוליטי — היהדות הדתית ופעולות הגמול בתקופת ‘המאורעות'" הציונות יז 155 ( תשנ"ג ) . דורמן מנחם "איזהו משורר פוליטי ? " הספרות העברית ותנועת העבודה 266 ( פנחס גינוסר עורך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשמ"ט ) . דורמן מנחם "פולמוס שירי מלחמה : במלאות 20 שנה לפטירת נתן אלתרמן" מאזנים סד ( 8 ) 47 ( תש"ן ) . דיין משה "עומק ללא קץ" מחברות אלתרמן כרך ג 133 ( מנחם דורמן עורך, הקיבוץ המאוחד, תשמ"א ) . דיין משה "הקול וההד" נתן אלתרמן מגש הכסף — מבחר שירים ( משרד הביטחון — ההוצאה לאור, תשל"ד ) . הגורני-גרין אברהם "חינוך לשוני-ספרותי כולל" משא ועיון — מסות על לשון, חינוך וספרות 11 ( אור-עם, תשנ"ג ) . הולצמן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד