פרק א: "אַל תתנו להם רובים"

לל פשיפיום וסרינו 215 השיר “אַל תתנו להם רובים" וזכה לפופולריות, “התכחש אלתרמן ליציר כפיו וביקש להשכיחו מלב, בין השאר משום שעלול היה להתפרשׁ, בראי האתוס של דור תש"ח, כשיר תבוסתני שיש בו כדי לפגוע במוראל הלוחמים לעצמאות ישראל" . 551 מכל מקום, גדול הוא הפער שבין “אַל תִּתְּנוּלָהֶם רוֹבִים" מ- 1934 לבין “הַיּוֹם הֵם לָךְנוֹשְׂאִים שָׁלוֹם עַל הָרוֹבִים" ב"זֶמֶר הַפְּלֻגּוֹת" מ- 1938 , הפזמון המפורסם שחיבר אלתרמן לכבוד פלוגות השדה ( הפוֹ"שׁ ) בזמן המאורעות . ל"זֶמֶר הַפְּלֻגּוֹת" נדרשתי בחלק הרביעי לעיל, ושם גם דנתי בשיר זה, על רקע מאמרו החשוב של אלתרמן מאותה תקופה — “סוד המרכאות הכפולות" . 552 נראה כי יש מקום לקשור בין אלה לבין “פולמוס שירי המלחמה" שהתעורר עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ובמהלכו חָלַק אלתרמן על דעותיהם של לאה גולדברג ושל אברהם שלונסקי . 553 שירים בעלי זיקה לאומית-בטחונית : "שיר העֵמֶק" ו"שיר בֹּקֶר" — ראו לעיל ה"ש 227 . 551 זיוה שמיר בספרה על עת ועל אתר , לעיל ה"ש 16 , בעמ' 9 . מנחם דורמן, בספרו פרקי ביוגרפיה , לעיל ה"ש 102 , בעמ' 336 , כתב כי אלתרמן ביקש למנוע את השמעתו של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד