פרק ד: "הדין וסביביו"

פרש כפר קאסם 199 וממלכתי, והמשורר מטעים כי עניין זה צריך להעסיק את “תּוֹפְשֵׂי הַהֶגֶה" . 511 יצוין כי לפרשת "עֶגלה ערוּפָה" נדרשה גם ועדת החקירה הממלכתית שחקרה את אירועי ספטמבר 1982 במחנות הפליטים סברא ושתילא . ועדת החקירה קבעה כי "האחריות הישירה" לביצוע מעשי הטבח במחנות הפליטים חלה על הפלנגות הנוצריות ולא על ישראל . הוועדה חידשה את מושג "האחריות העקיפה", והחילה אותו על אלה מבין הגורמים הישראליים שאמנם לא היו "שותפים למעשי הזוועה", אך היו חייבים לחזות מראש סכנה של טבח ולא נקטו צעדים למנוע זאת, או שלא הפסיקו את המשך פעולת הפלנגות ( עמ' 65 לדוח הוועדה ) . הוועדה מציינת כי ייתכן שמבחינה משפטית עניין האחריות איננו חד-משמעי, אלא שגם אם לא היו הנורמות המשפטיות של המשפט הבין-לאומי בעלות תוקף לגבי ישראל באותו זמן עקב מעמדה בשטח לבנון באותה עת — "הרי מבחינת החובות החלות על כל מדינה תרבותית וכללי המוסר המקובלים על עמי תרבות, לא ניתן להתעלם מבעיית האחריות העקיפה" ( בעמ' 66 לדוח ) . "ביסוס לאחריות זו" מצאה ועדת החקירה "בהשקפת קדמונינו, שבאה לידי ביטוי בדברים שנאמרו על המשמעות המוסרית של פרשת 'עגל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד