פרק ג: "על זאת" — בעקבות איזה אירוע נכתב?

מנחם פינקלשטיין 164 כארבעה חודשים לאחר מכן, ונראה שחובר זמן קצר לאחר אירוע אחר לחלוטין . זהו אירוע שהתרחש בכפר דווימה , בסוף אוקטובר 1948 , ואליו אֶפנה עתה . במסגרת מבצע “יואב" תקפה חטיבה 8 , ב- 1948 . 10 . ,27 את משטרת בית ג'ובּרין, ולאחר מכן נעה דרומה ומזרחה . מפקד החטיבה היה יצחק שדה . אחד הכוחות, גדוד הפשיטה 89 בפיקודו של דב צסיס, כבש ב- 1948 . 10 . 29 את הכפר דווימה שבמורדות המערביים של הר חברון . מיד לאחר מכן החלו להגיע ידיעות קשות על אודות רצח של תושבים רבים בכפר זה — לרבות נשים וילדים . הערבים טענו כי נרצחו מאות אנשים, והגם שמִספרים אלה מוגזמים, מדובר בהרג עשרות רבות של אנשים . 414 בספרו על יצחק שדה כותב צביקה דרור כי אנשי המטה של חזית הדרום — ויצחק שדה בתוכם — “נרעשו" . שדה נזעק אל אנשי היחידה לבן שמן, “נזף בהם", ודיבר על טוהר הנשק . ממשיך המחבר לתאר את תגובתו של יצחק שדה : לדב צסיס ולמפקדים האחרים עשה “טיפול חינוכי, אינדיווידואלי" [ . . . ] הוא שיתף את אלתרמן בחוויה הקשה וזה יכתוב על המעשה שיר, מבלי לזהות במי ובהיכן מדובר . 415 שיר זה הוא הטור “על זאת" . לעיל ה"ש 78 , בעמ' 19...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד