פרק ד: "שירי עיר היונה"

מלחמ הלשמאו 143 צוין לעיל כי לכתיבתו "הציבורית" של אלתרמן יש היבטים אקטואליים . לשורות אחרונות אלה של המשורר יש אולי נגיעה לסוגיה משפטית שהפכה לחשובה מאוד בלחימה נגד הטרור בשנים האחרונות, מאז ספטמבר 2000 . כאשר נטען בפני בית המשפט העליון כי עתירות נגד המדינה בנושאים הנוגעים לניהול הלחימה אינן "שפיטוֹת", היינו אינן מתאימות להכרעתו של בית משפט — דחה בית המשפט העליון את הטענה . ככל שמדובר היה בנושאים שחלים לגביהם כללי המשפט הבין-לאומי, קבע הנשיא דאז של בית המשפט העליון, אהרן ברק : ישראל מצויה בלחימה קשה כנגד טרור משתולל . היא פועלת על פי זכותה להגנה עצמית ( ראו סעיף 51 למגילת האומות המאוחדות ) . לחימה זו אינה נעשית בחלל נורמטיבי . היא נעשית על פי כללים של משפט בינלאומי, הקובעים עקרונות וכללים לניהול הלחימה . האמירה כי "כאשר התותחים יורים, המוזות שותקות" אינה נכונה . אימרתו של קיקרו כי בעת מלחמה מחרישים החוקים אינה משקפת את המציאות המודרנית . 380 380 בג"ץ 02 / 3451 אלמדני נ' שר הביטחון , פ"ד נו ( 3 ) 30 , 34 ( 2002 ) . הנשיא ברק הוסיף את הטעם העמוק לכך ( בעמ' 34 - 35 ) : הטעם המונח ביסוד ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד