פרק ג: שנת 1948 — מהקמת המדינה ואילך

מלחמ הלשמאו 125 בעת "לֶדֶת מַמְלֶכֶת", כדי לתת כשי לעם "אֶת אַרְבָּעִים הַקִּילוֹמֶטֶר" . 307 גם השיר "אחד מן הגַחַ"ל" עוסק בעולה חדש שנהרג בקרבות לטרון למחרת בואו ארצה . 308 בסוף שנת 1948 נכתב שירו המפורסם ויוצא הדופן של אלתרמן "על זאת", שעניינו קִטרוּג חמור על פשע מלחמה שביצעו חיילי צה"ל . לטור זה נדרש דיון נפרד, וזה ייערך בחלק הבא . 309 סיכום אסכם את שעלה עד כה באשר לשירי הטור השביעי במלחמת העצמאות, ואתייחס לביקורתו של דן מירון בנושא זה . בתקופת מלחמת העצמאות היו נתונים עיקר מעייניו של נתן אלתרמן — כמשורר המרכזי של הדור — לתהליך הולדתה של מדינת ישראל, אגב מלחמתו הקשה של הצבא העברי, צה"ל, במדינות ערב שהתקיפו את המדינה . הדברים באו לידי ביטוי נוקב בשירי הטור השביעי, שירים המביעים את גודל הרגע ההיסטורי כפי שחש אותו אלתרמן . "עצמאות היהודים" היא, בעיניו, לידתו מחדש של העם העברי במולדתו העתיקה . להקמתה של מדינת ישראל יש גם משמעות אוניברסלית, בהיותה שומרת את חירות האדם . העם היושב בציון נחוש להגן על המדינה היהודית ; למול מתקפת הערבים "יִשָּׁלְפוּמִנְּדָנָם" כל דורות ישראל . צו השעה הוא מו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד