מבוא

מנחם פינקלשטיין 114 סברתי כי ראוי לסקור את שירי הטור השביעי בתקופה זו, שכן מוטיבים רבים הכלולים בהם נוגעים לנושא הנידון בחיבור זה . הדבר נעשה בחלוקה לשלוש תקופות, ולאחריהן יבוא העיון בחטיבת “שירי עיר היונה", שהמשורר חזר בהם למלחמת העצמאות ולמשמעותה . הפרק האחרון בחלק זה מוקדש לשירים אחדים בטור השביעי שחוברו בין מלחמת העצמאות למלחמת סיני, ואשר אלתרמן הביע בהם את השקפתו בדבר מדינת ישראל כאומה במצור, הנדרשת להיערך אל מול מדינות ערב הממשיכות לשאוף להשמדתה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד