פרק א: נתן אלתרמן ויצחק שדה

מנחם פינקלשטיין 96 ברגע ההיסטורי שבו הצטלבו הדרכים של הגשמת הציונות עם הופעתו של דור לוחמים חדש, גיבש יצחק שדה את תורת המלחמה, שנתנה תשובה אסטרטגית וטקטית לאתגר הצבאי שהעמיד המרד הערבי לפני היישוב היהודי . זה היה רגע המפנה במערכה על ארץ-ישראל . 220 ראשיתו של המפנה הייתה בהופעתה של יחידה — “הנודדת" — בהרי ירושלים, שייחודה ב"יציאה מן הגדר", חלף ההגנה הפסיבית במעגל היישוב . המשכו של המפנה בגוף חדש שהוחלט על הקמתו בסוף 1937 , והוא הפוֹ"שׁ ( פלוגות שדה ) — גוף צבאי העומד לרשות מִפקדה עצמאית ( מִפקדת הפו"ש ) , ומתגייסים אליו צעירים מכל רחבי הארץ . 221 שפירא מתארת את הכנס — הראשון והאחרון — של הפו"ש, שכינס יצחק שדה בסוף 1938 ב"בית הפועלות" שבתל אביב . כנס זה לא היה שגרתי : אולם שדה הביא עמו לכנס את נתן אלתרמן, שחיבר לכבודו את שיר הפו"שים, וסמבורסקי הלחין לו מנגינה . ספק אם מישהו מהנוכחים, פרט לשדה, הבין שבאמצעות השיר הזה יזכה הפו"ש 220 אניטה שפירא בספרה אביב חלדו , לעיל ה"ש 120 , בעמ' 136 . וראו גם רשימתו של נתן אלתרמן "על יצחק שדה" הטור השביעי ב 222 , 224 ( 1957 . 8 . 27 ) ( להלן : "על יצחק ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד