חלק שלישי: פעולות צה"ל כלפי אוכלוסייה אזרחית בשנות החמישים