פרק ג: הערות מקדימות

מנחם פינקלשטיין 32 מובנה מסוים בין הצד הכרונולוגי לבין הצד התוכני, התֵמָטִי . בחנתי אפוא מהי הדרך הטובה ביותר להבאת הדברים בפני הקורא . אציין כבר עתה כי לעתים תהיה בספר זה הליכה קדימה ואחורה על ציר הזמן, וזאת לטובת צד התוכן . עם זאת, רוב הפרקים והעניינים מסודרים באופן כרונולוגי, וגם לכך יש "מחיר" מסוים של פגיעה בתמטיקה . מטבע הדברים יוכל הקורא לעמוד על טעם סמיכותם של פרקים ועניינים — במהלך הקריאה עצמה . שלישית , חיבור זה דן ביצירה ספרותית . לנוכח טבעו וייעודו של הספר, היסוד העיקרי שבו הוא הבחינה התוכנית-אידאית ולא הצורנית-אסתטית . 55 ואולם, צורה ותוכן משולבים הם ביצירה הספרותית — וביצירתו של אלתרמן בכלל . על כן, לא אמָנע לעתים מלהעיר, בכל הנוגע לענייננו, על אמצעי ההבעה, על הסגנון ועל העיצוב הספרותי של הטורים — הגם שאינני מומחה לכך — ועל הקשר שבין תוכן לצורה בטור השביעי . 56 55 תֵּמָטִיקָה — שֵׁם כולל להיבטים של תוכן היצירה : נושא, רעיון, קונפליקט, מסר, לקח וכדומה, ראו אשר ריבלין מונחון לספרות 66 ( ספרית פועלים, תשל"ח ) . 56 בנימין יצחק מיכלי בספרו מסה ופולמוס 22 - 23 ( אגודת הסופרים הע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד