פרק ב: על הטור השביעי

מנחם פינקלשטיין 24 הליריים שהם מורכבים וקשים לפענוח . 36 כמו כן מתייחד הטור השביעי בכך שהוא נצמד, ובאופן שוטף, אל האקטואלי והציבורי . אכן, בטור השביעי ליווה אלתרמן תכופות את האירועים באותו חצי יובל שנים הרה גורל בתולדות ישראל — תקופת השוֹאה והתקומה . 37 בשנות הארבעים כתב המשורר רבות על השואה ועל מלחמת העולם השנייה, על ההעפלה ועל המאבק המדיני בבריטים, ועל מלחמת העצמאות . שירים אלה "קנו לאלתרמן את חיבתו של הציבור הרחב ועשוהו למשורר הפופולרי של הדור [ . . . ] פרסומם הסדיר של שירי הטור השביעי הפך את אלתרמן לדמות 36 דב סדן, במאמרו "במבואי עיר היונה", לעיל ה"ש 23 , בעמ' 127 , הצביע על כך שאלתרמן "כילכל שתי רמות-שירה" ; ההבחנה היא בין שירת הציבור לשירת היחיד : "האחת סבירה ונהירה ושווה לכל נפש, האחרת כמערכת-חידות המצריכה כושר-פיענוח מיוחד שאינו מסגולתם של הרבים" . הלל ברזל ציין כי אלתרמן שהילך "בנתיביה של שירה, שאינה מתנזרת מן הלא-מובן", חייב היה להגיע למסקנות ברורות כאשר עטה את גלימת השופט בטור השביעי — ראו שירת ארץ ישראל — אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג 595 ( ספרית פועלים, תשס"א ) ( ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד