פרק א: על יצירתו של אלתרמן

מנחם פינקלשטיין 18 אותה תקופה : כתובים , טורים ו גזית . 15 באותה עת נמנה אלתרמן עם קבוצת המשוררים הצעירים שהתלכדו סביב אברהם שלונסקי . ספרו הראשון של אלתרמן, כוכבים בחוץ , שפורסם ב- 1938 , הוא קובץ שירים שגיבוריו הם "הַהֵלֶךְ" ו"הפונדקית" . ספר זה הפתיע בחדשנותו ובעושר דימוייו ומקצביו, וזכה לפופולריות רבה . הופעתו נחשבה למאורע מרכזי בשירה 16 ספר שיריו השני, שמחת עניים , שהופיע בשנת 1941 , העברית הארצישראלית . הוא פּוֹאֶמָה שדמויותיה המרכזיות הן "אשת הנעורים" ( או "הרעיה" או "הבת" ) , ו"המת-החי" החוזר אל עירו הנצורה בידי אויב . נושאיה העיקריים של הפואמה הם ייסורי האהבה, והמתח שבין חיים למוות . בשנת 1944 הופיע ספר השירים השלישי, שירי מכות מצרים , המתרחש על רקע עיר מצרית קדומה, נֹאָ-מוֹן, ועניינו החטא והדין . באופן מפתיע נכנס המשורר דווקא "לעורם של בני נוא- 17 אמון, תוך שיקוף סבלם של החפים מפשע, המשלמים על עוון לא להם" . ל שמחת עניים ול שירי מכות מצרים הוצעו לא מעט פרשנויות, אך נראה כי לא פוענחו כל צפונותיהם . בדרך כלל פורשו השירים, והסמלים שבהם, על רקע 18 העת שבה פורסמו — מלחמת העולם השנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד