הקדמה

מנחם פינקלשטיין 10 ההגנה עליה מפני אויביה הזוממים כל העת להשמידה . צודק הדבר, לפיכך, כי המדינה המותקפת תשתמש בנשק כדי להשיב מלחמה שערה . ואולם, עם כל הערצתו את צה"ל ואת מפקדיו וחייליו, האמין המשורר בכל מאודו כי שמירה על רמתו המוסרית של צה"ל היא חיונית, וכי המטרה אינה מקדשת את כל האמצעים . בכל מקרה שבו סבר אלתרמן כי חיילי צה"ל או מפקדיו התנהגו שלא כשורה ופגעו בערך של "טוהר הנשק", הגיב על כך בחומרה בטורו השבועי . לדעתו, חוסן צבאי וחוסן מוסרי — חד הם . 2 אכן, מן הראוי לעמוד בפתח הדברים על נקודה המצויה בלב חיבור זה, והנוגעת לדילמה המוסרית הכרוכה בהפעלת כוח, ולמעשה — למושג "טוהר הנשק" עצמו . מונח זה קנה לו אחיזה כמבטא את עניין השימוש המרוסן בנשק, ובמידה הנדרשת בלבד לביצוע המשימה הצבאית, באופן שלא ייפגעו חפים מפשע . 3 ואולם, משמעותו של צירוף לשון זה יכולה לחול גם על צדקת עצם השימוש 2 השוו לפסיקת בית המשפט העליון, למשל, בג"ץ 99 / 1284 פלונית נ' ראש המטה הכללי , פ"ד נג ( 2 ) 62 , 69 ( 1999 ) : "חוסנו ועוצמתו של צה"ל שואבים משני מקורות : האחד, חוסנו המוסרי, על הנורמות, הערכים ודפוסי ההתנהגות המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד