הטור השביעי וטוהר הנשק

מנחם פינקלשטיין הטור השביעי וטוהר הנשק נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט הטור השביעי וטוהר הנשק מנחם פינקלשטיין הטור השביעי וטוהר הנשק נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט \ הוצאת הקיבוץ המאוחד Menachem Finkelstein The Seventh Column and the Purity of Arms Natan Alterman on Security, Morality and Law עריכה לשונית : ענבל גרין תמונת אלתרמן שעל עטיפת הספר וצילום מכתבו של בן-גוריון עם תחילת השיר "על זאת" — באדיבות ארכיון אלתרמן, מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב All rights reserved © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . P . O . B . 1432, Bnei Brak Tel . : 03 - 5785810, Fax : 03 - 5785811 Printed in Israel, 2011 מסת"ב 9 - 0623 - 02 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד 1432 , בני ברק טל' : 5785810 - 03 , פקס : 5785811 - 03 עיצוב עטיפה : רוחמה ש' סדר ועימוד : ע . נ . ע . בע"מ הדפסה : דפוס חדקל תל אביב, תשע"א, 2011  אל הספר
הקיבוץ המאוחד