מפתח מקומות

מפתח מקומות | 471 ניקופול ( בולגריה ) כח ניקופוליס 366 ס ומבקי ראו : סימי סוריה 12 סימי ( סומבקי ) ס ספרד ג ט כ לז 197 ע ג'אם, עג'ם ראו : איראן עזה מב עכו 99 פ קיעין, בוקיעא 5 28 צ פת ט יז לא פו פח 3 - 5 8 17 - 20 26 - 29 70 363 379 צ'מאייט ראו דמאייט ק דיס ( ספרד ) 209 קדיס ( עיראק ) 209 קהיר ג ד ז י טז - כ כח לב לג לז לח מ מה נו סא סה סז פח 45 קהיר ( המשך ) 49 62 97 98 113 114 116 118 120 - 122 131 136 164 201 204 206 212 226 235 262 267 274 325 326 332 334 339 347 351 קושטא, קושטנטינה יט כג כח לא פז 3 5 8 17 - 20 27 273 380 קפוטקייא ראו : דמאייט ר ודוס, רודיש לו ס רוזטה ראו : רשיד רשיד, ראשיד, רישיד, רוזטה ג ד ז ס סח 103 204 267 287 325 339 351 369 ש אלוניקי טז יט כב לא נו ס סא סג סד סו פז 3 4 70 - 72 97 173 267 273 287 330 345 363 380 ת ורכיה, תוגרמה כד לא צא 8 210  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה