מפתח אישים

464 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ביבאש, דוד ראו : ויבאש,דוד ביבאש, חיים ראו : ויבאש חיים בן דוד ביברס ( סולטאן ממלוכי ) 235 ביטון, יצחק צ בינה, יהודה 363 בירב, אהרן 124 136 137 בירב, יוסף 202 212 240 בירב, יעקב ( הראשון ) ג פו 3 20 262 338 בירב, יעקב ( השני ) פו 3 - 6 136 בירב, יצחק 6 בירב, משה ג ט פו - פח בן חביב, לוי ( רלב"ח ) סג 338 בן חביב, משה ( מהר"ם בן חביב ) 370 בן חביב, שמואל פט 297 בן לב, יוסף בן דוד ( מהר"י ן' לב, מהריב"ל ) סג בן צבי, יצחק 325 בן שמעון, רפאל אהרן ט לח בנבנשתי, חיים ס סג 352 בנבנשתי, יהושע מב 308 בנבנשתי, משה 97 בניהו, מאיר ט י 3 4 20 45 50 270 בסאן, יחיאל כה לא לו בר ששון, יצחק נו ברהום, חנינא לז ברזילי, יהודה 28 בריהון, חנניה 113 ג אביזון, שלמה יח כב 97 גאגין, ידידיה נט גאויזון, דוד מו גאויזון, מאיר ( מהר"ם גאויזון ) א יח לט מד עא - עו עט פא פב פו 45 - 47 50 69 70 114 - 118 122 123 129 163 164 168 176 גאויזון, מאיר ( סוחר ) מו גאון, שמואל נט גבריאל, אברהם פז 17 - 20 גוטה, זרחיה לז גוטה, משה 326 גוטה, נתן צ גלנטי, משה ( מהר"ם ) עה פז 26 - 28 גרשו...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה