מפתח כתבי יד

412 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר פאריס – ספריית כי " ח סח 202 208 233 21 III C 239 - 250 לט 171 7 III D כח סח 202 208 253 13 III D 258 לח 134 2 - 1 . 18 III D פט 369 28 III D III D 29 168 סח 202 208 209 36 III D 222 224 229 ציריך – אוסף ברגינסקי 345 סח ) 1043 Sassoon ( קמברידג ' – ספריית האוניברסיטה נט 3 352 357 79 . T - S F4 פז 122 . T - S F4 T - S G1 . 31 46 נח 297 T - S G1 . 33 b T - S G1 . 36 297 נח 297 2 . T - S G1 . 60 f נח 271 274 276 318 . 12 T - S 283 290 - 292 294 300 קמברידג ' – ספריית האוניברסיטה ( המשך ) נח 300 301 303 381 . 12 T - S 307 308 315 עז פח 17 26 29 348 . 16 T - S נח 270 300 301 22 . T - S 10 J16 304 305 308 314 320 נח 303 - 300 305 23 . T - S 10 J16 306 313 ז ח נח 326 332 336 24 . T - S 10 J16 T - S 13 J26 . 16 104 לח 154 18 . 104 T - S NS T - S NS 162 . 25 289 288 274 271 T - S NS 162 . 51 363 סח 202 210 - 208 58 . 288 T - S NS סח 202 211 - 208 166 . 288 T - S NS 212 214 215 217 223 - 219 228 - 225 T - S AS 83 . 231 287 281 274 271 291 סח 202 210 -...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה