קיצורים ביבליוגרפיים

394 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר . Journal of the Economic and Social History of the Orient 45, 1 ( 2002 ) , pp 39 - 20 ארד, היהודים = דותן ארד, היהודים המוסתערבים בסוריה, ארץ-ישראל ומצרים 1330 - ,1700 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשע"ג . — , המגרבים = דותן ארד, "בין המגרבים למוסתערבים בקהיר", אסופה ליוסף : קובץ מחקרים שי ליוסף הקר, בעריכת ירון בן - נאה ואחרים, ירושלים תשע"ד, עמ' 443 - 486 . — , הקהל = דותן ארד, הקהל כגוף כלכלי : הקדש המוסתערבים בקהיר לאור תעודות מן הגניזה", גנזי קדם ז ( תשע"א ) , עמ' 25 - 62 . — , מבוא לשו"ת ר' יוסף ן' ציאח = דותן ארד, מבוא לשו"ת ר' יוסף ן' ציאח וערכו כמקור היסטורי ותרבותי, עבודת גמר, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ו . אשתור, תולדות היהודים = אליהו אשתור ( שטראוס ) , תולדות היהודים במצרים ובסוריה תחת שלטון הממלוכים, א - ג, ירושלים תש"ד - תש"ל . ב וניס = דוד מ' בוניס, לשון ג'ודזמו, ירושלים תש"ס . בונפיל = ראובן בונפיל, הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס, ירושלים תשס"ה . בורנשטיין, הנהגה רוחנית = לאה בורנשטיין, מבנה ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה