סי' ג

70 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר אלא שגם מתשובתו נשמטו מרבית הפרטים . ייתכן שגם הוא ביקש למנוע את זיהוי 169 האישים המעורבים בפרשה . 170 וממנה עולים פרטים נוספים,שאלה בעניין זה מצויה גם בשו"ת מהרשד"ם, 171 המבהירים את סיפור המעשה . מדובר בשני אחים, בניו של חכם מפורסם משאלוניקי . האח העשיר תמך בהוריו ובאחיו עד נישואיהם ואף שילם להם את הוצאות הנישואין . האח הצעיר, שהיה תלמיד חכם, ניסה את מזלו בשאלוניקי, אבל עסקיו כשלו ולכן היגר למצרים . שם השתלט על חלק מנכסי אחיו העשיר שהיו מופקדים בידי אחד מסוכניו, בטענה שירושת אביו לא חולקה כהוגן, ובעיקר, בטענה שעל אחיו, ש"היה 172 אמוד ועשיר גדול . . . לפרנסו בכבוד", שהרי הוא עני ותלמיד חכם . מנוסח השאלה בשו"ת מהרשד"ם עולה שחכמי מצרים הצדיקו את האח העני ועיקלו מכספי האח העשיר שהוחזקו במצרים סכום גדול ( אלף זהובים ) לצורך הקמת קרן שמרווחיה יתפרנס האח העני : "עשרה זהובים להוצאתו במצרים או ח' 173 בצפת" . לאחר פטירת האח העשיר ערערו בניו ( או יורשיו ) על מעשי חכמי מצרים, פנו אל אחד מחכמי שאלוניקי ( שהיה מקורב לאביהם ) וקבלו בפניו על העוול שנעשה . ה...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה