סי' ב

62 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר תשובה צד א ' 100 בע"ה שא 103 102 במקטעת 101 נדרשתי לאשר שאלו על אודות ראובן אשר הפיל גורלו 1 שאלה 106 לפקח כלל 105 פה מצרים 104 וקודם נסיעתו מינה שמעון צ'מאייט 107 הנמשכים לקיום והעמדתעניניו עם שרים ויועצי ארץ אם בענין המצאריף 110 וזולתו . 109 ואם למקבוצ'את האלתזאם 108 ואם למכירת המפשראתהאסקלא 111 עמו להכתב כל המצאריף 5 והנה שמעון הנז' רצה כי ראובן הנז' ימנה סופר 112 מדי חדש בחודשו . על ידו ולכתוב כל המתחדש פה ולשלוח המחסבה 100 כנראה ציון למספר התשובה, שנרשם בראש הגיליון . מכאן שהתשובות שלפנינו הן שריד מחיבור שו"ת רחב יריעה שהכיל למעלה משלוש מאות תשובות ( ראו לעיל עמ' 45 ) . וראו להלן עמ' 72 , הע' 182 , משם מוכח שהמספר המופיע רק בעמוד הראשון של כתב היד הוא ציון לתשובה ולא למספרי הדפים . 101 שש השורות הראשונות מופיעות אצל שטובר, המוכסין, עמ' 73 . כל המילים הלועזיות להלן נוקדו ופורשו על פי שטובר שם . 102 כנראה זכה במכרז המוכסות . ראו שם, עמ' 76 . 103 מֻקאטעה = פלך לצורך החכרת מס ( שם, עמ' 69 ) . 104 = דמאייט . עיר נמל בדלתא של הנילוס . 105 כלומ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה