סי' ג

28 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ר' משה בירב ומהרי"ט מתייחסים לפסק דינו . כך עולה מדברי ר"מ בירב ב"הסכמה" ( להלן עמ' 31 , שו' 7 - 9 ) שכתב לפסק דינו של ר"מ גלנטי : { השיב } הרב מוהרר משה גאלנטי להתיר אשה זו להנשא לעלמא . . . וכתבתי על תשובתו כל דברי הרב המורה הם בר { ורי } ם . . . בפוסקים בצדק כל אמרי פיו . כל האירועים שנזכרו לעיל אירעו לפני שנת שס"ב . בשנה זו כאמור ברח מהרי"ט 134 וכפי שהוא מספר : מצפת מפני המגפה והתיישב בכפר בוקיעא ( פקיעין ) , שוב נתקבצנו בבית הוועד כל חכמי העיר וגדוליה עד שנמנו למנין עשרים חכמים מגדוליה מעיינים ונשאו ונתנו בדבר בו ביום וביום של אחריו וזה אשר כתבנו : על דבר האש' [ ה ] אורדואנייא בת שמואל כהן . . . ויצתה תקלה שנשאת האש' [ ה ] על פי הוראת חכמים . ובכן נתקבצנו היום בכנופיא גדולה של חכמי העיר הבקיאים בדבר הלכה והסכמנו כלנו שהאש' [ ה ] הזאת באיסור' [ ה ] היא עומדת וכל ימיה בעבירה ותצא מתחת בעלה . . . ולראיה חתמנו שמותינו פה שלהי מנחם השס"ח [ צ"ל : שס"ב ] שם טוב עטייא, משה ן' מכיר, שמואל די אוזידא, יום טוב צהלון, יעקב ששון נ"ע [ = נשמתו עדן ] , ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה