אוטוגרפים מחכמי מצרים שתשובותיהם בספר

אוטוגרפים מחכמי מצרים שתשובותיהם בספר | צז ר ' משה בירב מצרים נפטר לפני שנת שס " א כ"י 794 RNL EVR . II A ספריית כי " ח - פריס צח | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ר ' שלמה אלפרנג ' י מצרים, נפטר לאחר שנת שפ " ה כ"י 131 . 210 T - S AS ספריית אוניברסיטת קמבריד ' ג אוטוגרפים מחכמי מצרים שתשובותיהם בספר | צט ר ' אברהם מונסון מצרים, נפטר בשנת שע " ט כ"י 256 . 204 TS AS ספריית אוניברסיטת קמברידג ' ק | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ר ' אברהם סכנדרי מצרים, נפטר בשנת ת " י כ"י 18 . 104 T - S NS ספריית אוניברסיטת קמברידג '  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה