תוכן העניינים

ג . תשובות רבי אברהם מונסון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 סי ' א : תושב קהיר שנדרש לעבור ולהתגורר בדאמיט, אם יכול לכוף את אשתו 98 שתבוא עמו בטענה ששם ירוויח ברווח את מזונות ביתו ד . תשובת רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 סי ' א : בעניין עזבונו של שלמה פריכה שהקדיש בחייו בתים וקרקעות לעניי בית כנסת המוסתערבים שבקהיר . לאחר שנפטר טענו קרוביו שחזר בו לפני מותו והוריש את נכסיו לאחותו ( תשובת ר' אלעזר חאמי והשגת ר"א סכנדרי 120 על תשובתו ) 134 סי ' ב : קטע נוסף מהשגת ר"א סכנדרי על תשובת ר' אלעזר חאמי סי ' ג - ד : שני קטעים מתשובת ר"א סכנדרי ובהם השגתו על פסק דינו של ר' יהודה 141 חאמי שקבל את עמדת קרובי האחות סי ' ה : שאלה בעניין פרשת עזבונו של שלמה פריכה ותחילת תשובתו של ר' מאיר 168 גאויזון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה