שירי אוֹמֶר וּצליל על יחסי הטקסט והלחן בשיריו המולחנים של מירון ח. איזקסון

[ 95 ] שירי אוֹמֶר וצליל ויתור על שני הטורים החותמים את הבית השני וּויתור על הבית . 1 השלישי כולו . חזרה על שני הבתים הראשונים, ומיצובו של הבית השני כבית חוזר . 2 ( המושמע בסך הכול שלוש פעמים ) . חזרה על המשפטים המוזיקליים בטור הראשון והרביעי, ובטור . 3 השני והחמישי, אשר יוצרת בסיס השוואתי ביניהן . אנלוגיה זו מתחזקת עם החזרה על הטור 'אין בי כוח אחר' בסופה של כל יחידה מוזיקלית . ארגון מחדש של הטור 'אין בי כוח אחר', באמצעות יצירת הֶפסק . 4 בין המילים 'אין בי כוח' למילה 'אחֵר' . הצזוראליות מדגישה שתי אפשרויות של קריאה — היגד שבבסיסו קביעה ' אין בי כוח' , לצד היגד אשר מעלה אפשרות לקיומו של מקור נוסף, שהדובר יכול לשאוב ממנו כוח — 'אין בי כוח אחר' . ארגון דומה מוחל גם על הטור השני בבית השני, שכאמור הוסב . 5 לבית החוזר בשיר : החזרה על המילה 'מפחד', יוצרת הבחנה בין הפועל כשהוא לעצמו, לבין פועל שמצטרף לו מתאֵר 'מפחד בזהירות' . הבחנה זו מדגישה את מקומו של הפחד כיסוד מכונן בשיר, אשר מכתיב את פעולת ההיזכרות, כמו גם את הרצון לחמוק ממנה . הוויתור על הטורים החותמים את הבית השני וכן על הבית השלישי כול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד