מקצה לתנודה: הערות על שירתו של מירון ח. איזקסון

[ 51 ] מקצה לתנודה שהאקדמיה אינה עושה די בתחום זה . לְמה ציפו אנשי הרוח ? אין זו שאלה קשה במיוחד . הסוגיה המטרידה והבעייתית היא, האם בתקופה של 116 שנים הצליחה הציונות הדתית להעמיד אסתטיקה ציונית דתית . במילים אחרות : האם התהוְותה יצירה פואטית, לירית, פרוזאית ופילוסופית שמצדיקה את התווית 'יצירה ציונית דתית', ומהם מאפייניה ? רצוני להרים תרומה צנועה לדיון זה, בבחינת יצירתו של משורר שזכה להכרה בחיי הרוח של מדינת ישראל בכלל ובמחנה הציוני-הדתי בפרט, מירון ח . איזקסון . חלק גדול מקבוצת המשוררים הציוניים הדתיים שנולדו בעשור הראשון לקום המדינה נשאר בתוך המחנה ואילו אחרים נדחקו אל שוליו ואף עברו אותם במידה ידועה . האם ניתן לראות ביצירתם שירה ציונית- דתית טיפוסית ? האם לפנינו ז'אנר חדש של שירה ? סוגיה זו תעסיק אותנו מתוך עיון בשירתו של איזקסון . אין אני מתמחה בשירה ; אולם בניתוח טקסטים יש לי ניסיון כלשהו, והיצירה הציונית-הדתית חשובה בעיני עד למאוד . אם אכן אצליח להפנות את תשומת הלב לצורך בדיון ביצירה זו יהיה זה שכרי . שירתו של איזקסון מתפרסת על פני תחומים רבים, ואף על פי כן אני רוצה להצביע על דגש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד