קול אחר, קול נמוך על הקובץ רעשים וכלי בית למירון ח. איזקסון

[ 26 ] אהרן אפלפלד שמעביר תוכן מסוים, לא ראיית עולם מוכללת, ערוכה וסדורה, אלא יחס מורכב יותר לחיים ולערכים . האנתולוגיה שירה חדשה שערכו מירון ח . איזקסון ואדמיאל קוסמן 2 לא את כל המשוררים הכלולים מייצגת במידה מסוימת מגמה זו . באנתולוגיה זו אפשר לשייך לשירה האמונית ( כפי שהיא מכונה בפי העורכים ) ובכל זאת חלק ניכר מן המשתתפים שייכים לחתך הסוציולוגי שציינתי וקריאה בהם מעידה, נדמה לי, על שינוי מהותי בהלך הנפש וביכולת השירית . שירה זו נולדה ללא ספק בסמוך לשירה המודרנית ( עמיחי, זך ) אך בה בעת גם ניזונה מן האוצר הישן ואין זה עניין של פשרה והסתגלות, אלא כאמור הטמעה אחרת שהצמיחה אורגניזם חדש . אני מקדים דברים אלה כי מירון ח . איזקסון שייך לקבוצה זו, שאולי עוד לא נותנת אותות ברורים בספרות . אני מניח כי בעתיד תורגש נוכחותה . שירתו של איזקסון קלה למראית עין, אך מורכבת ככל שקוראים בה . ביסוד שירה זו מונחת ההנחה כי רק מה שאנו מחלצים מתוך האפלה שבתוכנו הוא אמתי . עוד הנחה סמויה מצויה בה, שרק מה שמחובר לחוויית עבר ייתן תיקון להווה . הווה בלא חוויית עבר הוא דלות . ובאומרי חוויית עבר איני מתכוון לממד ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד