פתח דבר

[ 8 ] פתח דבר מעבר . יום העיון אורגן על ידי פרופ' רומן כצמן, בהיותו ראש המחלקה לספרות עם ישראל . אני מבקשת להודות לפרופ' עוזי שביט, המנכ"ל והעורך הראשי של הוצאת 'הקיבוץ המאוחד' על עזרתו בהוצאתו לאור של קובץ המאמרים, להוצאת אוניברסיטת בר-אילן ולמירון ח . איזקסון על מאור פניו ונכונותו הרבה לסייע ולעזור, בכל שלבי גיבושו של הקובץ . תודה לעורכת הלשון לאה שניר, על עבודתה הקפדנית והמסורה . תמר וולף-מונזון המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן, אוניברסיטת בר-אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד