פרק שנים עשר התחדשות הפולמוס על סוגיית השטחים

993התחדשות הפולמוס על סוגיית השטחים התנועה למען ארץ ישראל השלמה . היא החלה את דרכה כחודש לאחר המלחמה כתנועה על-מפלגתית שהשתייכו אליה דתיים וחילונים, אנשי המחנה הלאומי וּותיקי תנועת העבודה, ועם חבריה ופעיליה נמנו סופרים ומשוררים, אנשי אקדמיה וקצינים בכירים במילואים . עם חברי התנועה נמנו אנשים בעלי שם, ובהם המשוררים נתן אלתרמן, חיים גורי ואורי צבי גרינברג והסופרים ש״י עגנון ומשה שמיר, ואולם התנועה לא נעשתה לגורם פוליטי אפקטיבי, ובהדרגה פרשו ממנה מרבית חבריה החילונים, והנאמנים לרעיון מקרב הציבור הדתי מצאו לעצמם כלים יעילים יותר של השפעה בתוך מסגרותיו הארגוניות של ציבור זה . מלחמת ששת הימים השפיעה השפעה מרחיקה לכת על המחנה הציוני דתי, וזו באה תחילה לידי ביטוי בעיקר במישור האידיאולוגי . המלחמה מילאה תפקיד חשוב גם בתמורות שחלו במדיניותה המעשית של המפד״ל וביחסי הכוחות בתוכה, ואולם השפעתה לא הייתה ישירה ומידית, אלא החלה להתגלות בשלב מאוחר יותר, והומרצה על ידי גורמים שלא היו קשורים במישרין למלחמה . הניצחון הגדול במלחמה וכיבושם של ירושלים העתיקה והמקומות הקדושים עוררו גל גדול של התלהבות בעם היהו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב