פרק אחד עשר מלחמת ששת הימים

380 בין שלום לשלמות הארץ בקריאה דחופה לנקוט יזמה מידית ליצירת ליכוד העם בציון על ידי צירוף נציגי מפלגות האופוזיציה לממשלה בהתאם להצעתו של שר הפנים . צעדך זה יחזק את העם במערכותיו הגורליות ויתקבל על ידו 15 בברכה ובהערכה . עם זאת היה על שפירא להתמודד עם התנגדותם הנמרצת של מנהיגי המערך . כשנודע לו שבצמרת המערך התגבשה החלטה שלא להרחיב את הממשלה ולהסתפק במינוי של יגאל אלון לשר ביטחון במקום אשכול, הוא החליט לעשות כל שביכולתו כדי למנוע זאת . שפירא התקשר לאשכול, ובשיחה קשה שהתנהלה ביניהם תבע ממנו בתוקף לכנס מיד את הממשלה כדי לדון בתביעתו לצרף את סיעות גח״ל ורפ״י לקואליציה ולמנות את דיין לשר הביטחון . בישיבת הממשלה ב- 1 במאי התעורר פולמוס חריף ורווי אמוציות בין שפירא לאשכול . שפירא דחה את טענתם של אנשי המערך שהתנגדו למינוי דיין, ׳ששר הביטחון עלול להפוך את הצבא לרפ״י׳, והשיב על כך : ׳יש כאלה שלא מוכנים להפוך את הצבא רק למערך׳ . הוא ציין כי כשהציע לראשונה לאשכול למנות את דיין לשר ביטחון נאמר לו שבתקופת מלחמה אין להפריד בין שני התפקידים של ראש הממשלה ושר הביטחון, אך ׳הנה באה [ . . . ] הצעה חדשה שא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב