פרק שביעי ערביי ישראל

352ערביי ישראל ביקורת על מפלגות האופוזיציה שביקשו לנצל את הנושא להפקת רווחים פוליטיים . עם זאת, דעתו לא הייתה נוחה גם מאופן פעולתה של מפא״י בפרשה, והוא התרעם על הלחצים שהפעיל בן-גוריון על שותפיו לקואליציה . שפירא ציין גם את הרגשתו הקשה לנוכח אילוצם של חברי הסיעות הערביות שבחסות מפא״י להתנגד להצעת החוק של חמש הסיעות . ׳בשבילי הקשה ביותר זה שהערבים צריכים להצביע בעד המשך קיום הממשל הצבאי׳ . מדבריו עלה שהיה תומך בהצעות לביטול הממשל אלמלא חשש מן הנזק שייגרם למדינה ממשבר קואליציוני אשר יחייב עריכת בחירות מוקדמות 74 לכנסת . גם בורג מתח ביקורת חריפה על אופן התנהלותו של הפולמוס הציבורי בנושא הממשל הצבאי וסבר שלא שיקולים ענייניים, אלא בעיקר אינטרסים פוליטיים, מנחים את המעורבים במחלוקת . הוא התריע : ׳הויכוח התדרדר תהומה מבחינה מוסרית . מה שיש היום זה עניין פוליטי, ואין אנו מתווכחים על הצד הענייני או המצפוני, ברגע שזה אופוזיציה מול קואליציה׳ . לגופו של עניין הוא הסתייג מביטול הממשל הצבאי, אך טען שהמפד״ל רשאית להציע בו שינויים וציין : ׳על דעת זה נכנסנו לממשלה׳ . אונא לא השתכנע מדברי חבריו לסיעה . ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב